Transfert Pedro Miguel Garcia

Pedro Miguel Garcia Foto vun Henri Liu20 August 2022

Och den Pedro ass wëll säit leschtem Wanter en Deel vum Heischter Fussball. Mat senger Erfarung an Oofgeklärtheet konnt an wäert hien och weiderhin eng wichteg Roll fir eis Ekipp kënnen iwwerhuelen.

Allez Heischent